Klantcase ~ Dashboarding Ordina

8-11-2022

Context

Ordina is een dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor de automatisering van bedrijfsprocessen en ICT. Echter heeft Ordina onvoldoende overzicht over haar eigen marketing gerelateerde data: er is geen centraal overzicht over de ruim 20 verschillende tools die marketing data verzamelen. Dit betekent dat data gedreven besluiten maken niet mogelijk is.

Vraag                           

Ordina is een samenwerking aangegaan met Student Consultant om tot een marketing dashboard te komen. Het doel van dit project is het inzichtelijk krijgen van de marketing performances van Ordina en zorgen dat er data gedreven besluiten gemaakt kunnen worden.

Oplossing

Student Consultant is begonnen met inzichtelijk krijgen welke onderdelen en KPI’s van Ordina haar marketingstrategie belangrijk zijn en dus in het dashboard moeten komen. Dit is gebeurd op basis van interviews, desk research en eigen suggesties. Na het bediscussiëren van deze resultaten met de verschillende stakeholders heeft
dit geleid tot het opleveren van een dummy dashboard met bijbehorend
adviesrapport. Het dummy dashboard is een statisch dashboard waarin alle KPI’s zijn
verwerkt die Student Consultant relevant acht op basis van het uitgevoerde onderzoek. Het adviesrapport dient hierbij ter ondersteuning, in dit rapport worden de keuzes die hebben geleid tot het dummy dashboard uitgelegd. Na het verwerken van Ordina haar feedback over het adviesrapport en dummy dashboard is het team van Student Consultant begonnen met het maken van het uiteindelijke dashboard. Hiervoor is eerst de meest geschikte software gevonden (PowerBI), waarna het team aan de slag is gegaan met het verzamelen van data en het koppelen van deze data aan PowerBI. Het verwerken van deze data heeft geleid tot de oplevering van het marketing dashboard. Bij dit dashboard is een
overdrachtsrapport opgeleverd waarin wordt toegelicht welke informatie het dashboard inzichtelijk maakt, waarom deze informatie te zien is en hoe het dashboard gebruikt en aangepast dient te worden.

Door deze oplossing heeft Ordina:

• centraal overzicht over haar marketing performances
• de mogelijkheid om datagedreven besluiten te maken
• advies gekregen over de inrichting van haar tooling
• inzicht in welke data er nog niet wordt verzameld en hoe deze data wel kan
worden verzameld

Wil je meer lezen over onze projecten? Lees dan ook onze klantcase over het project bij Visma | Raet of lees meer op onze portfolio pagina.