Het belang van gepercipieerde innovativiteit van een organisatie

04-02-2021 door Lars de Hamer

Samenvatting

Het beeld dat consumenten van een organisatie hebben, is van groot belang voor het succes. Dit geldt ook voor de innovativiteit van een organisaties imago. Door het hanteren van een consument georiënteerd perspectief worden er meerdere aspecten met betrekking tot innovatie duidelijk. Buiten de technologische innovatie hebben, onder andere, ook management, culturele en organisatorische innovatie invloed op de “Perceived Firm Innovativeness” (PFI) van consumenten. Omdat PFI via een functionele-cognitieve en effectieve-ervaringsgerichte route invloed heeft op klantloyaliteit is het van groot belang voor organisaties om de juiste handelingen met betrekking tot… Lees meer

 

Algemene trends binnen de pensioensector

9-10-2021 door Sjoerd van Dieten

Hoe verhoudt het Nederlandse pensioenstelsel zich momenteel?

Hoe zit het Nederlandse pensioenstelsel momenteel in elkaar? Vanaf 2016 kent men drie pijlers. De eerste is de basisvoorziening ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler omvat het pensioen dat werknemers opbouwen in de pensioenregeling van hun werkgever. De laatste pijler is de vrijwillige en individuele pensioenvoorziening die men zelf dient te treffen. De vervolgvraag die je jezelf dan moet stellen, wie staat er bij welke pijler garant voor de uitvoering? Bij de eerste pijler ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, deze basisvoorziening geldt voor iedereen zonder inkomens- of vermogenstoets. Elke Nederlander… Lees meer

Data, Artificial intelligence & Machine learning

12-02-2022 door Sjoerd Deneer

Samenvatting

Data is dé bron van veel recente veranderingen in het wereldwijde bedrijfsleven. Daarom is het voor ieder bedrijf van belang om zijn data op orde te hebben. Machine learning is één van de meest impactvolle innovaties voor organisaties in de komende jaren die mogelijk gemaakt worden door data. Machine learning zorgt er bijvoorbeeld voor dat bestaande taken kunnen worden geautomatiseerd, waardoor organisaties hun middelen in kunnen zetten in hoogwaardige… Lees meer

De psychologische waarde van een nieuw product

22-12-2020 door Kenny Koelman

Samenvatting

40 tot 90 procent van de nieuwe producten die gelanceerd worden in de markt faalt, afhankelijk van het type product. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk te herleiden naar de psychologische waarde van het nieuwe product. Achterliggende effecten zijn die van opbrengsten en verliezen, het endowment effect, en de status quo bias. Bedrijven moeten in staat zijn met deze psychologische effecten om te gaan. Als eerste stap is het voor hen belangrijk om het nieuwe product te categoriseren op basis van de mate van gedragsverandering die vereist… Lees meer