Klantcase Visma Raet - Student Consultant

Klantcase - Visma Raet

17-02-2023

Context

In mei en juni hebben een aantal van onze consultants een project uitgevoerd voor Visma | Raet, een specialist op het gebied van HR software. Visma | Raet is onderdeel van het Noorse Visma, een grote aanbieder van bedrijfssoftware in Europa. De klanten van Visma | Raet bevinden zich vooral in de sectoren onderwijs, overheid en zorg. In de onderwijs en overheid sector worden software producten aangeboden door middel van Europese aanbestedingen. Dit betekent dat er door een potentiële klant een aanbesteding uit wordt gezet, waarop verschillende partijen dan een offerte kunnen indienen. De potentiële klant zal uiteindelijk een keuze maken tussen de verschillende aanbiedingen die er zijn binnengekomen. 

Vraag                           

Door een combinatie van gewijzigde pricing strategieën, overnames door private equityfondsen en langlopende contracten met klanten is er complexiteit ontstaan in de structuur van producten, offertes en bijhorende afrekenmethodieken. Dit leidt tot het weggeven van waarde in pakketten voor klanten, moeilijkheden in up-selling en facturatieproblemen. 

Oplossing

Voor Visma | Raet was niet scherp uit welke elementen een afrekenmethodiek precies is opgebouwd. In samenspraak met Visma | Raet hebben wij allereerst de verschillende afrekenmethodieken geïdentificeerd en vervolgens ook de frequentie per afrekenmethodiek in kaart gebracht. Daarna hebben wij per klant het aantal verschillende afrekenmethodieken tegen de omzet afgezet.  

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat een aantal klanten binnen de afrekenmethodiek van Visma | Raet complex is. Een complexe klant wordt herkend aan het gebruik van relatief veel verschillende afrekenmethodieken binnen de facturatie van haar afgenomen producten en diensten.  Ons advies was om de complexiteit te verminderen bij klanten wiens omzet niet in verhouding stond tot het aantal afrekenmethodieken.  

Aan de hand van het opgeleverde resultaat na het project hebben wij aan Visma | Raet ook nog consultancy as a service aangeboden voor twee maanden. Binnen deze twee maanden is er verder gewerkt aan een deel van de implementaties van de opgedane resultaten. Daarnaast zijn er doorrekeningen gemaakt voor de omzet naar aanleiding van diverse fictieve indexeringen voor de prijzen voor het aankomende jaar.  

Door deze oplossing heeft Visma | Raet:

  • Inzicht in complexiteit afrekenmethodieken 
  • Advies over vermindering in complexiteit
  • Start implementatie nieuwe pricing strategie
Visma Raet Logo Transparant

Benieuwd naar andere klantcases van Student Consultant? Lees dan eens de klantcase van Ordina over een marketing dashboard of bekijk onze afgeronde projecten per sector.

 

Benieuwd wat Student Consultant voor jouw organisatie kan betekenen?

Contact
Inschrijven nieuwsbrief