Toepassingen Ai en Data science

Toepassingen Ai en Data science

30-09-2022

Artificial intelligence (AI) en data science zijn ‘booming’ vakgebieden waar bedrijven veel waarde uit kunnen halen. Toch is voor velen nog onduidelijk wat deze onderwerpen precies inhouden. AI is een ontzettend breed gebied dat in essentie gaat over alle technologieën die gebaseerd zijn op menselijke intelligentie. Verder omvat data science de methoden, processen en systemen waarmee kennis en inzichten kunnen worden onttrokken aan data. Tussen al deze onderwerpen binnen AI en data science is een groot onderling verschil in hoe relevant deze zijn voor bedrijven. In dit artikel zal worden ingegaan op 3 toepassingen van AI en data science die de toegevoegde waarde van AI en data science in het bedrijfsleven illustreren.

Klantanalyses

Wat bij elk bedrijf centraal staat is de klant, en een belangrijk onderdeel daarvan is: wie zijn je klanten? Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden is het belangrijk dat bedrijven analyses toepassen op hun klanten. Deze taak kan veel tijd kosten en ingewikkeld zijn door de vele factoren die meespelen om een profiel op te stellen van klanten. Tegenwoordig is dit echter makkelijker geworden met behulp van AI en data science. Door informatie te verzamelen over bestaande klanten en deze te analyseren, kunnen er patronen worden gevonden en op basis hiervan kan een klantenprofiel worden opgesteld. Dit proces geeft nieuwe inzichten waarmee een bedrijf meer klantgericht te werk kan gaan.

Klantenservice

Een belangrijk onderdeel van bedrijfsvoering is het verlenen van service aan klanten. Het helpen van klanten (zowel voor als na aankoop van een product) is essentieel, maar ook tijdrovend. Veel bedrijven maken daarom gebruik van zogenoemde chatbots. Deze chatbots geven de mogelijkheid aan klanten om een gesprek aan te gaan en antwoord te krijgen op hun vragen, ter vervanging van een medewerker die de antwoorden geeft. De AI-toepassing die hierbij wordt gebruikt heet Natural Language Processing (NLP). NLP geeft applicaties de mogelijkheid om tekst te lezen, deze te ‘begrijpen’ en op basis hiervan te handelen. Het implementeren van chatbots is in het belang van zowel bedrijven (kostenbesparing op klantenservice medewerkers) als klanten (snelle antwoorden op hun vragen).

Kwaliteitscontrole

Een andere toepassing van AI en data science is kwaliteitscontrole. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van de producten of services die worden geleverd en om tijdig in te grijpen wanneer het beoogde niveau niet wordt behaald. Fysieke producten zijn hier het meest voor de hand liggende voorbeeld van, maar het concept is toe te passen op bijna elk mogelijke product en service. Door metingen te doen met behulp van bijvoorbeeld sensoren en camera’s en een AI deze te laten analyseren, kan de applicatie conclusies maken over de kwaliteit en indien nodig medewerkers informeren om bepaalde acties uit te voeren. AI helpt bedrijven hier dus om productieprocessen en efficiëntie te optimaliseren.

Duidelijk is dat AI en data science op veel manieren ingezet kunnen worden. Er zijn dan ook weinig bedrijven die niet kunnen profiteren van deze technologieën. Wil je meer weten over wat Student Consultant te bieden heeft op het gebied van AI en data science? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Luca Pamboer. Voor verdere vragen over de inhoud van dit artikel kan contact met hem worden opgenomen (luca.pamboer@student-consultant.nl).

Inschrijven nieuwsbrief