Klantcase Triaspect - Student Consultant

Klantcase - Triaspect

Klantcase - Triaspect

AI Toepassingen 

Student Consultant heeft een exploratief onderzoek uitgevoerd voor Triaspect. Triaspect levert als bedrijf onder andere software, advies en trainingen aan alle branches die de zorg kent. Echter blijft de technologische wereld zich ontwikkelen, zeker met de huidige ontwikkelingen van AI. Daarom had Triaspect het volgende vraagstuk voor Student Consultant: 

Vraag 

Triaspect vroeg zich af welke mogelijkheden AI voor hen kon bieden. Triaspect beschikt over veel data waar zij verschillende analyses op uitvoeren. Triaspect wilde onderzoeken wat zij nog meer met deze data kunnen doen, en wilden daarom een exploratief onderzoek uitvoeren over wat Artificial Intelligence (AI) voor hun organisatie zou kunnen betekenen. 

Onze aanpak 

Om te onderzoeken welke toepassingen van AI bruikbaar zijn voor de organisatie heeft Student Consultant eerst een dataonderzoek uitgevoerd waarbij de datakwaliteit en datastructuur inzichtelijk zijn gemaakt en geanalyseerd. Hierna zijn door middel van desk- en field research meerdere AI-toepassingen onderzocht op basis van de data van Triaspect. De mogelijkheden die hieruit opgekomen zijn heeft Student Consultant getoetst door middel van meerdere interviews met medewerkers, maar ook met klanten van de organisatie. Hieruit zijn vijf belangrijke AI-toepassingen voor de organisatie naar voren gekomen.  

Deze vijf toepassingen zijn verwerkt in een eindpresentatie. Deze eindpresentatie is gegeven in de vorm van een workshop. Tijdens deze workshop op het kantoor van Triaspect kwamen meerdere werknemers samen om op basis van het adviesrapport de verschillende voorgestelde AI-toepassingen te scoren op basis van vijf criteria: impact op klantwaarde, technische haalbaarheid, impact bij implementatie, risico's en kosten.  

Resultaat 

Dankzij het exploratieve onderzoek van Student Consultant heeft Triaspect duidelijk welke AI-toepassingen toegevoegde waarde opleveren voor de organisatie. Triaspect kan nu een besluit maken of/hoe ze deze AI-toepassingen gaan implementeren in de organisatie.  

 

Benieuwd naar andere klantcases van Student Consultant? Lees dan eens de Radboud Universiteit klantcase over een gap-analyse of bekijk onze afgeronde projecten per sector.

 

Benieuwd wat Student Consultant voor jouw organisatie kan betekenen?

Contact
Inschrijven nieuwsbrief